help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 1993 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 11 januari 1963 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/03/1993
Pagina:5080
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking