help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 117 van 23 december 1982 tot wijziging van de wet van 24 maart 1954 houdende oprichting van een Fonds voor Buitenlandse Handel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1982
Nummer: 117
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1982
Pagina:15349
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 14988
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking