help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 november 1982 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van de land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/1983
Pagina:572
Advies van de Raad van State 14518
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1983

Art. 26 lijkt het enige artikel dat nog van toepassing is op 01/07/2003 (na de opheffingen van KB 04/07/1994 en KB18/03/2003).