help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 17 november 1982 houdende bescherming van het roerend cultureel patrimonium


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/1982
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/1983
Pagina:2953
Advies van de Raad van State 13040 + 14146
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/03/1983 tot 24/03/2003