help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juli 1982 tot vaststelling van nadere regelen waaronder terugbetaling van de inhouding op de kinderbijslag kan worden verkregen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1982
Pagina:9435
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1982

Periode van geldigheid van 01/04/1982 tot ...