help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 maart 1997 houdende uitvoering van titel VI van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/03/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1997
Pagina:8740
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 26006
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1996

Periode van geldigheid van 01/10/1996 tot ...