help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 1982 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1978 houdende aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor Studietoelagen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/1982
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/1982
Pagina:10837
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/09/1982 tot ...