help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 juli 1982 houdende validatie van sommige benoemingen bij het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1982
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/1982
Pagina:12380
Advies van de Raad van State 13543 + 13804 + 13956
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Zonder voorwerp ingevolge de opheffing van het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen (KB 13/03/1991, art. 13)