help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 1982 waarbij een experimenteel programma in het medisch schooltoezicht wordt vastgesteld en houdende bepaling van de voorwaarden en betoelagingsmodaliteiten waaronder equipes voor medisch schooltoezicht aan dit experiment kunnen deelnemen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1982
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/1982
Pagina:13584
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1982

TT schooljaar 1982-1983

Periode van geldigheid van 01/09/1982 tot 31/08/1983