help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 juli 1982 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand , opgemaakt te Genève op 13 november 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1982
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/1982
Pagina:12553
Advies van de Raad van State 14607
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking