help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 1997 tot invoering van werkgeversbijdragen en inhoudingen van sommige oudere werklozen met toepassing van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/1997
Pagina:8560
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 26180
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1997

Periode van geldigheid van 01/04/1997 tot ...