help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 juni 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1976 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reiskosten voor de leden van kiesbureaus


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/06/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/1982
Pagina:8055
Advies van de Raad van State 14532
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking