help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 47 van 10 juni 1982 betreffende de aanpassing en de besteding van het bedrag van de werkingstoelagen bedoeld in artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1982
Nummer: 47
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/1982
Pagina:7067
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 14681
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen art. 1 uitsluitend van toepassing voor het schooljaar 1981-1982 (afwijking van W 29/05/1959, art. 32, § 3)