help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 juni 1982 houdende toekenning van een dagvergoeding van 75 frank voor slopend werk aan het administratief, technisch, werklieden- en verplegend personeel, met uitzondering van het medisch personeel, met werkelijke en volledige prestaties bij de rijkspsychiatrische ziekenhuizen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/06/1982
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/1982
Pagina:9329
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Artikel 1: 01/01/1975