help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 februari 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/1982
Pagina:2605
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 3

Periode van geldigheid van ... tot 08/03/2002