help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 1982 tot instelling, voor het Vlaamse Gewest, van een tussenkomst in de last van de leningen door particulieren aangegaan met het oog op het oprichten of het verwerven van nieuwe woningen of op het uitvoeren van verbouwingswerken aan bestaande woningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/1982
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/02/1982
Pagina:2264
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/03/1982

Buitenwerkingtreding: 01/04/1983 (datum afgeleid uit art.7, zoals dit artikel door art. 1 van het BVR 22/12/1982 is gewijzigd)

TT

Periode van geldigheid van 01/03/1982 tot 01/04/1983