help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 1982 tot instelling, voor het Vlaamse Gewest, van een tussenkomst in de last van de leningen door particulieren aangegaan met het oog op het oprichten of het verwerven van nieuwe woningen of op het uitvoeren van verbouwingswerken aan bestaande woningen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 17/02/1982
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 27/02/1982
Page:2264
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 01/03/1982

Buitenwerkingtreding: 01/04/1983 (datum afgeleid uit art.7, zoals dit artikel door art. 1 van het BVR 22/12/1982 is gewijzigd)

TT

Période de vigueur du 01/03/1982 au 01/04/1983