help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 28 februari 1997 - Delegatie van sommige bevoegdheden aan de afdelingshoofden van de bovenbouw van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Vlaamse overheid)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1997
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/1997
Pagina:7947
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1995

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.