help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 265 van 31 december 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit nr.169 van 30 december 1982 betreffende de verloven verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden of gewettigd door sociale en familiale redenen, toegekend aan sommige personeelsleden van de universitaire instellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1983
Nummer: 265
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/1984
Pagina:637
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15901
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/12/1983

Periode van geldigheid van 31/12/1983 tot ...