help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 december 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 1978 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het personeel van de Rijksdienst voor monumenten- en landschapszorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/1984
Pagina:5496
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1978

Periode van geldigheid van 01/12/1978 tot 01/06/1984