help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 december 1983 houdende tijdelijke bepalingen met het oog op de toelating in de hoedanigheid van vestbenoemd personeelslid van de Regie der Posterijen van sommige bij overeenk. aangeworven personeelsleden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/01/1984
Pagina:6
Advies van de Raad van State 15808
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/01/1984 tot ...