help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 november 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1983 houdende overdracht van het personeel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse Regering (personeelsleden op hun aanvraag aangewezen of van ambtswege wegens een ontoereikend aantal vrijwilligers)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/1983
Pagina:14375
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 2