help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 oktober 1983 tot toekenning aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van een voorschot op de bedragen ingeschreven op het Fonds voor het herstel van het financieel evenwicht van de instellingen voor sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1983
Pagina:13025
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1983