help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 oktober 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1964 tot uitvoering de wet van houdende vergoeding ten behoeve van de gezinnen van soldijtrekkende militairen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/10/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/10/1983
Pagina:13474
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1983