help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1983
Nummer: 213
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/10/1983
Pagina:12496
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 30/04/2013 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij de W 06/06/2010
Advies van de Raad van State 15668
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1983