help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van de Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen, titularis kunnen zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/1983
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/1983
Pagina:13580
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Impliciet opgeheven GecDVO 25/01/1995, art. 21