help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 september 1996 houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest, en Bijlage, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1988


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1996
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/1997
Pagina:7125
Advies van de Raad van State 24799
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking