help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 juni 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1979 houdende toekenning van een verantwoordelijkheidspremie aan de personeelsleden van de N.V. Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen die belast zijn met het bedienen van de havenkranen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/1983
Pagina:9391
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking