help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 juni 1983 houdende nadere regelen inzake de bekendmaking van de beslissingen van de vergunningverlenende overheid, genomen bij toepassing van het decreet betreffende het beheer van afvalstoffen van 2 juli 1981


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/06/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/07/1983
Pagina:9497
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking