help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 juni 1983 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Franse Republiek betreffende de verbetering van de Grensleie tussen Deulemont en Menen, en van de Bijlagen, ondertekend te Brussel op 3 februari 1982


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1983
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/08/1983
Pagina:10662
Advies van de Raad van State 14830
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking