help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 maart 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/1983
Pagina:5056
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 14905
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1983 ("de eerste dag van de maand die volgt op zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/05/1983 tot ...