help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Circulaire 83/6 du 13 avril 1983 - Règlement assurant l'exécution de l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat tel que modifié - Vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/1983
Nummer: 83/6
Aard van de akte: Circulaire de la Communauté française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/05/1983
Pagina:6768
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Date non mentionnée