help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 januari 1983 ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 88 van 31 juli 1982 betreffende een vermindering van de kredieten voor personeelskosten in de begroting van de instellingen van openbaar nut voor 1982, ten aanzien van de instellingen die afhangen van de Minister van Openbare Werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/03/1983
Pagina:3171
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT begrotingsjaar 1982