help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 januari 1983 tot wijziging van de artikelen 217, 218 en 224 van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/01/1983
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/1983
Pagina:1781
Advies van de Raad van State 13197
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking