help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 december 1984 betreffende het in werking treden van bepaalde artikelen van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/1985
Pagina:2806
Advies van de Raad van State 16180
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/03/1985 tot ...