help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 24 januari 1997 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1997
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/03/1997
Pagina:4637
Advies van de Raad van State 24503
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen remplace date/vervangt datum: 24/01/1997 (Err. 13/06/1997)

Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 30/05/1996