help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 november 1984 betreffende het in aanmerking nemen van diensten voor de vaststelling van de dienstanciënniteit van de ambtenaren van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/12/1984
Pagina:15657
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking