help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 september 1984 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 augustus 1981 betreffende de voorwaarden voor benoeming tot sommige graden van niveau 3 van de technische personeelsformatie van de Regie van Telegrafie en Telefonie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/09/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/10/1984
Pagina:13887
Advies van de Raad van State 15463
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1981

Periode van geldigheid van 01/10/1981 tot ...