help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 december 1985 tot wijziging van de bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 1980 tot vaststelling van de tarieven van de loodsgelden in de Belgische loodsvaarwateren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/1985
Pagina:18912
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1986