help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 februari 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/1997
Pagina:4318
Advies van de Raad van State 25957
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/09/1997 voor de ambtenaren van de niveaus 1 en 2+
15/09/1998 voor de ambtenaren van de niveaus 2, 3 en 4

Overgangsbepalingen: art. 10 tot 12

Periode van geldigheid van 15/09/1997 tot ...