help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Herstelwet van 31 juli 1984


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1984
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/08/1984
Pagina:11267
Advies van de Raad van State 15815 + 16062 + 16087 + 16095 + 16110 + 16112 + 16147 + 16206 + 16220 + 16280
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 29, § 2: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten
Hoofdstuk V, afdeling 1 (artikel 83 tot 85 : autonome bepalingen): 01/01/1985
Art. 87: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten

Periode van geldigheid van 14/02/1981 tot ...