help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 november 1985 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 januari 1969 betreffende de voorwaarden tegen dewelke de bevrachtigingen en verhuringen, tot stand gekomen door bemiddeling der beurtbevrachtingskantoren van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, verplicht moeten worden afgesloten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/11/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/1985
Pagina:18740
  • 06/02/1986 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking