help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juli 1984 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/1984
Pagina:12367
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1983

Periode van geldigheid van 01/04/1983 tot ...