help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juli 1984 tot verlenging van de opdracht van de Koninklijke Commissie ter voorbereiding van de codificering, de harmonisering en vereenvoudiging van de sociale zekerheid in het kader van de algemene hervorming van die wetgeving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/1984
Pagina:10117
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 04/07/1984

TT 15/03/1985

Periode van geldigheid van ... tot 15/03/1985