help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 augustus 1984 houdende rationalisatie en programmatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/08/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/1984
Pagina:11714
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 16187 + 16249
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1984

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 01/09/1984 tot ...