help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 maart 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1969 houdende vaststelling van het organiek personeelskader van het Ministerie van Economische Zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1984
Pagina:4098
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1984

Periode van geldigheid van ... tot 01/06/1995