help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 27 juni 1985 houdende oprichting van een Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/1985
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/1985
Pagina:12195
Advies van de Raad van State 16098
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen bij de buitenwerkingtreding: DVO 31/07/1990, art. 13, § 2

Periode van geldigheid van 06/09/1985 tot 21/09/1990