help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 293 van 31 maart 1984 betreffende de werkingsuitgaven van sommige instellingen van openbaar nut in 1984, 1985 en 1986


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1984
Nummer: 293
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/04/1984
Pagina:4748
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 16103
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1984 - 1986