help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 april 1984 tot erkenning van een model van attest van oorsprong met het oog op de toepassing van het koninklijk besluit van 4 februari 1974, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 1 maart 1974 en van 7 april 1976, tot erkenning van de benaming van oorsprong "Ardense ham" en tot vaststelling van de voorwaarden waaraan dit produkt moet voldoen om te worden vervaardigd, te koop aangeboden of verkocht onder deze benaming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/04/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/1984
Pagina:7872
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking