help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 maart 1984 tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 februari 1979 houdende toekenning van een toelage aan de ambtenaren van het Ministerie van Openbare Werken die belast zijn met het innen van scheepvaartrechten voor rekening van de "Office de la Navigation"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/05/1984
Pagina:7544
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 13/03/1983